تکمیل ثبت نام حضوری

جهت ایجاد سهولت و افزایش رضایت مشتریان 2 راه جهت مراجعه حضوری و گرفتن نشان اعتبار برای شما در نظر گرفته شده است. با انتخاب گزینه اول شما باید به دفتر رادار مراجعه کنید و گزینه دوم به معنی مراجعه رادار به فروشگاه شماست.                              

آخرین نوشته‌ها

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید

رادار، شبکه اجتماعی بازار