دانلود نسخه مشتری

پیش از هر خرید، از بهترین قیمت، بیشترین تخفیف و نزدیکترین فروشگاه مطلع شوید. رادار شما را مستقیما با مغازه داران ارتباط خواهد داد.

+ مشاهده ی راهنمای استفاده از اپلیکیشن


در صورتی که صاحب کسب و کار هستید، می توانید از اینجا نسخه فروشگاه اپلیکیشن رادار را دانلود نمایید.

آخرین نوشته‌ها