ارزان

آلودگی هوا و راهکارهایی برای آن

/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF

یکی از زیانبار ترین پیامد های زیست محیطی آلودگی هواست.معضلی که شمار بیماری های تنفسی را تا 60درصد افزایش می دهد.  افزایش آلاینده هایی مثل دی اکسید گوگرد، مونواکسید کربن و ذرات معلق عوامل مرتبط با شدید شدن بیماری های قلبی عروقی و ریوی هستند.


امکانات رادار فروش

/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

رادار فروش اپلیکیشنی است برای صاحبان کسب و کار تا بتوانند به صورت ساده و کاملا رایگان با مشتریانشان ارتباط برقرار کنند و شانس فروش خود را افزایش دهند.


ویترین چیست؟

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

تو این ویدئو نحوه استفاده از ویترین، در اپلیکیشن رادار نسخه فروشگاه رو باهم می بینیم.


ویژه نسخه فروشگاه: نحوه تکمیل پروفایل

/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

تو این ویدئو نحوه تکمیل کردن پروفایل در نسخه فروشگاه رو با هم میبینیم.


تغییر گروه و موقعیت مکانی

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

تو این ویدئو نحوه تغییر گروه و زیر گروه شغلی در اپلیکیشن رادار نسخه فروشگاه رو باهم می بینیم.


ارسال درخواست در اپلیکیشن رادار به همراه عکس

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تو این ویدئو نحوه ارسال درخواست در اپلیکیشن رادار رو باهم می بینیم.


هنگام خرید ریش تراش باید به چه ویژگی هایی توجه کرد؟

/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4

میزان کوتاهی مو: بعضی از ماشین‌های ریش تراش فقط حالت خط انداختن به ریش را دارند؛ به این معنی که لازم است از ابزار دیگری برای تکمیل نظافت استفاده شود. ممکن است شما مجبور باشید هزینه بیشتری را برای خرید ریش‌تراش پرداخت کنید ولی ...


نحوه ثبت کد معرف

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

تو این ویدئو نحوه ثبت کد معرف در اپلیکیشن رادار رو باهم می بینیم


ارسال درخواست با عکس

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

در آپدیت جدید رادار، شما می توانید با ارسال عکس، درخواست خود را برای فروشندگان ارسال کنید.


رادار، شبکه اجتماعی بازار

/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

گالری آرایشی محسن هم وارد “رادار” شد.


رادار بلاگ

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید