رادار

مدیریت مالی در عصر بنزین 3000 تومنی

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-3000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C

مشکلات مالی همیشه از بزرگترین عوامل استرس زا بوده است. اما با استفاده از تکنیک های حساب شده مدیریت مالی می توان تا حد زیادی از این مشکلات و استرس ها کم کرد.


ویترین چیست؟

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

تو این ویدئو نحوه استفاده از ویترین، در اپلیکیشن رادار نسخه فروشگاه رو باهم می بینیم.


ویژه نسخه فروشگاه: نحوه تکمیل پروفایل

/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

تو این ویدئو نحوه تکمیل کردن پروفایل در نسخه فروشگاه رو با هم میبینیم.


پزشک فروش شوید

/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

در هر چیزی که می گویید یا هرکاری که انجام میدهید کاملاً حرفه ای عمل کنید.بعنوان یک پزشک فروش، شما « کد اخلاقی » دارید که با آن، درمان ( مشتریان ) را دنبال می کنید.شما هر یک از مشتریان را با احترام گذاشتن به آنها و حرفه ای بودن خود درمان می کنید.راستی برای اینکه حرفه ای شوید باید ...


تغییر گروه و موقعیت مکانی

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

تو این ویدئو نحوه تغییر گروه و زیر گروه شغلی در اپلیکیشن رادار نسخه فروشگاه رو باهم می بینیم.


ارسال درخواست در اپلیکیشن رادار به همراه عکس

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تو این ویدئو نحوه ارسال درخواست در اپلیکیشن رادار رو باهم می بینیم.


هنگام خرید ریش تراش باید به چه ویژگی هایی توجه کرد؟

/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4

میزان کوتاهی مو: بعضی از ماشین‌های ریش تراش فقط حالت خط انداختن به ریش را دارند؛ به این معنی که لازم است از ابزار دیگری برای تکمیل نظافت استفاده شود. ممکن است شما مجبور باشید هزینه بیشتری را برای خرید ریش‌تراش پرداخت کنید ولی ...


نحوه ثبت کد معرف

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

تو این ویدئو نحوه ثبت کد معرف در اپلیکیشن رادار رو باهم می بینیم


ارسال درخواست با عکس

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

در آپدیت جدید رادار، شما می توانید با ارسال عکس، درخواست خود را برای فروشندگان ارسال کنید.


رادار، شبکه اجتماعی بازار

/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

گالری آرایشی محسن هم وارد “رادار” شد.


رادار بلاگ

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید