رادار فروش

مدیریت مالی در عصر بنزین 3000 تومنی

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-3000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C

مشکلات مالی همیشه از بزرگترین عوامل استرس زا بوده است. اما با استفاده از تکنیک های حساب شده مدیریت مالی می توان تا حد زیادی از این مشکلات و استرس ها کم کرد.


امکانات رادار فروش

/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

رادار فروش اپلیکیشنی است برای صاحبان کسب و کار تا بتوانند به صورت ساده و کاملا رایگان با مشتریانشان ارتباط برقرار کنند و شانس فروش خود را افزایش دهند.


رادار بلاگ

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید