سفارش اینترنتی

سونامی سفارشات برگشتی!

/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C

طبق تحقیقاتی که انجام شده میزان سفارشات برگشتی در فروش آنلاین برای برندهای شناخته شده بیش از ۳۰% است. در حالیکه این عدد برای فروش غیر اینترنتی (یعنی فروش مبتنی بر فروشگاه فیزیکی) حدود ۹% است.


رادار بلاگ

کاملا رایگان رادار خرید را دانلود کنید