مردانه

هنگام خرید ریش تراش باید به چه ویژگی هایی توجه کرد؟

/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4

میزان کوتاهی مو: بعضی از ماشین‌های ریش تراش فقط حالت خط انداختن به ریش را دارند؛ به این معنی که لازم است از ابزار دیگری برای تکمیل نظافت استفاده شود. ممکن است شما مجبور باشید هزینه بیشتری را برای خرید ریش‌تراش پرداخت کنید ولی ...


رادار، شبکه اجتماعی بازار

/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

پیرایش آرتیست هم به رادار پیوست.


رادار بلاگ

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید