نسخه فروشگاه

تغییر گروه و موقعیت مکانی

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

تو این ویدئو نحوه تغییر گروه و زیر گروه شغلی در اپلیکیشن رادار فروش رو باهم می بینیم.


رادار بلاگ

کاملا رایگان رادار خرید را دانلود کنید