پزشک

پزشک فروش شوید

/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

در هر چیزی که می گویید یا هرکاری که انجام میدهید کاملاً حرفه ای عمل کنید.بعنوان یک پزشک فروش، شما « کد اخلاقی » دارید که با آن، درمان ( مشتریان ) را دنبال می کنید.شما هر یک از مشتریان را با احترام گذاشتن به آنها و حرفه ای بودن خود درمان می کنید.راستی برای اینکه حرفه ای شوید باید ...


رادار بلاگ

کاملا رایگان رادار خرید را دانلود کنید